Leden

Voor iedere club het van groot belang om te weten wat er ‘leeft’ onder de leden. Wat vinden zij van het beleid, technisch kader, de accommodatie, evenementen, etc. Wat kan er verbeterd worden op korte en lange termijn? En hoe kunnen deze veranderingen doorgevoerd worden?.

Nieuwe leden, dat wil toch iedere club!

Tegenwoordig heeft elke club behoefte aan nieuwe leden om de club te kunnen laten draaien. Op veel clubs worden al enkele jaarlijks terugkomende evenementen gehouden zodat de nog niet leden, met name kinderen, de sfeer van de club kunnen meemaken en alvast enige vaardigheid krijgen in het golfen.
Alleen met goede ideeën komt u er niet als club. Belangrijk is om aan de volgende punten te denken voor/ tijdens de voorbereiding van de activiteit.

Basisvoorwaarden voor het  organiseren van ledenwervingsactiviteiten
• Geef vooraf een duidelijke omschrijving van de doelstelling
• Stel een commissie samen die de verantwoording draagt voor het organiseren van ledenwervingsactiviteiten
• Informeer naar het budget
• Maak een beschrijving van de geplande activiteiten om de doelstelling te bereiken
• Zorg voor goed en voldoende materiaal
• Kwaliteit en enthousiasme van de begeleiding zijn vereist
• Benader de doelgroep en zorg voor publiciteit rondom de club en de geplande activiteit
• Bereik scholen via een (juiste) `ingang´
• Draag zorg voor opvang en begeleiding van nieuwelingen (met name jeugdleden)
• Benader de ouders van (potentiële) nieuwe leden en betrek hen bij de club
• Zorg voor sfeermakers rondom de activiteiten
• Besteedt nazorg aan potentiële leden
• Evalueer iedere activiteit

Een clublid als klant

.. en uw club als winkel die kwaliteit moet bieden om concurrenten af te troeven.

Consumenten stellen hogere kwaliteitseisen dan vroeger. Ook in de sport. Ze wensen een luxueuzer aanbod, een meer klant- en servicegerichte houding en een grotere verscheidenheid aan sportvormen dan alleen maar wedstrijden en competitie. Ook willen ze sporten op momenten dat het hen uitkomt en lang niet altijd voor de duur van een jaar. Op die ontwikkelingen zijn golfclubs nog onvoldoende ingesteld.

ACTIEPLAN

Verbeter uw producten: maak gebruik van de cursussen voor deskundigheidsbevordering van vrijwillig kader; inventariseer de bereikbaarheid van uw baan per auto, fiets en openbaar vervoer en benader de gemeente om eventuele knelpunten op te lossen.

Koester uw vrijwilligers ” stem de beleidsstrategie van de club af op wat de leden en vrijwilligers willen en te bieden hebben. Zorg binnen de club voor coördinatie van het vrijwilligerswerk; maak duidelijke afspraken met vrijwilligers, zodat iedereen zijn bevoegdheden kent. Zorg ook voor een goede taakomschrijving en voorkom overbelasting. Verenigingslid is koning ” peil geregeld de meningen, wensen en klachten van leden en vrijwilligers; voer intake-gesprekken met nieuwe leden en vrijwilligers over de verwachtingen. Haken leden of vrijwilligers af, voer dan een outtake-gesprek over de redenen hiervan; presenteer uw club op nabij gelegen scholen en inventariseer hoe de aantrekkingskracht van uw vereniging op de jongeren kan worden vergroot.

Richt u tegelijkertijd op ouderen, door de ontwikkeling van een sportaanbod dat past bij hun mogelijkheden en wensen;streef naar meer flexibiliteit in contributie-betalingen.
Werk samen met andere sportaanbieders om uw product-assortiment te vergroten; denk na over mogelijkheden om uw telefonische bereikbaarheid te vergroten en sneller te reageren op verzoeken om informatie.

Sfeer en spullen in orde ” stimuleer de groepsbinding, bijvoorbeeld door leden te belonen voor het werven van nieuwe leden of door groepskortingen op contributies te verlenen. Zorg voor voldoende verlichting en bestrijd donkere hoekjes en bosjes in de directe omgeving van het clubhuis en parkeerterrein.