PR & Communicatie 

Algemeen: De realisatie van een communicatieplan

Een communicatieplan is het uitgangspunt waarop alle communicatieactiviteiten worden gebaseerd. Deze strategie hangt nauw samen met het (technisch, financieel) beleid en de visie van een vereniging. Het communicatieplan is als het ware het bed waar de communicatieactiviteiten op liggen. Communiceren vanuit een heldere communicatiestrategie zorgt ervoor dat een club een eenduidig beeld en beleid uitstraalt zowel intern, naar alle leden als extern, sponsoren, potentiële leden, enz.

Werkzaamheden van de marketing-communicaite-pr-commissie

De commissie draagt zorgt voor de relatie tussen de club en publieksgroepen waarmee clubs te maken hebben. Doelgroepen moeten weten wat de baan en club te bieden hebben, maar binnen een club moet men ook inzien hoe mensen daarbuiten over de baan en club denken en oordelen. Dit betekent dat de commissie de verschillende doelgroepen op de hoogte moet houden van wat er intern gebeurd. De pers speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. In een plan zal de commissie in ieder geval doelstellingen, doelgroepen, middelen , budgetten en activiteiten vastleggen.

Door een plan te maken kunnen we Public Relations zien als een proces dat is onder te verdelen in een aantal stappen. Bij het samenstellen van een plan zijn vier vragen van belang:
1. Wat gebeurt er, wat is er aan de hand?
2. Wat kan een baan/club doen om het probleem op te lossen?
3. Hoe doet de baan/club dat?
4. Wat is het resultaat. Is wat de baan/club wilde bereiken gelukt?

Aan deze vragen worden vier fasen gekoppeld:
1. Inventarisatie-fase
2. Planning
3. Uitvoering
4. Evaluatie

Wat komt er in een (PR) plan?
1. De doelstellingen waarop de (PR) activiteiten worden gebaseerd
2. De doelgroepen die een baan/club wil bereiken
3. Wat de baan/club de doelgroepen wil meededelen, op welke manier en wat gaat dat kosten
4. Uitvoerige omschrijving van de werkzaamheden die moeten worden verricht bij de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van de voorgenomen activiteiten.